Ajankohtaista

Henkilötietojen käsittely apteekissa

Henkilötietojen käsittely apteekissa

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Apteekissa henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuojalainsäädännön ohella apteekkitoimintaa koskevaan lainsäädäntöön.

Apteekissa henkilötietoja tarvitaan reseptiasioinnin yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Apteekin työntekijöillä on yleisen salassapitovelvollisuuden lisäksi asiakkaan lääke- ja terveydentilatietojen osalta lakisääteinen elinikäinen salassapitovelvollisuus.

Mistä apteekki saa tietoja?
Reseptejä toimitettaessa käsitellään asiakkaalta ja kansallisista rekistereistä saatuja tietoja. Oikeus reseptiasiointiin varmistetaan henkilöllisyystodistuksesta, Kela-kortista, potilasohjeesta tai paperisesta reseptistä.
Apteekki hakee asiakkaan suostumuksella tiedot määrätyistä resepteistä sähköisesti Kelan Reseptikeskuksesta. Kelasta apteekki saa tarvittavat lääkekorvaustiedot sekä tiedon mahdollisesta työpaikkakassasta tai toimeentulotukeen kuuluvasta maksusitoumuksesta. Muut maksusitoumukset apteekki kirjaa järjestelmäänsä asiakkaan esittämistä dokumenteista. Mikäli asiakkaalla on voimassa oleva apteekkisopimus, saadaan tästä tieto sopimukseen kirjatulta apteekilta.

Minne apteekki siirtää ja luovuttaa tietoja?
Toimitettujen reseptien tiedot tallentuvat apteekin tietojärjestelmiin, jossa ne säilytetään 13 kuukautta. Tämän jälkeen tiedot arkistoidaan viideksi vuodeksi. Kelan Reseptikeskukseen tallennetaan reseptien toimitustiedot sekä paperi- ja puhelinreseptien tiedot. Kelalle luovutetaan Kelan tai työpaikkakassan korvaamien lääkeostojen tilitystiedot. Mikäli oston maksajana toimii jokin muu osapuoli (esim. vakuutusyhtiö, toimeentulotuki), laskutustiedot välitetään sopimuksen mukaan. Reseptejä uudistettaessa apteekki lähettää uudistamispyynnön Kelan Reseptikeskukseen, joka välittää pyynnön automaattisesti asiakkaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön. Ostojen laskutuksessa, koneellisessa annosjakelussa tai apteekkisopimusten tarkistamisessa apteekki voi käyttää alihankkijoita, jotka toimivat tällöin henkilötietojen käsittelijöinä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu aina apteekin ohjauksessa.
Terveydenhuollon valvontatilanteissa voidaan pyynnöstä luovuttaa reseptiostosten tietoja valvovalle viranomaiselle.

Lisätietoja
Apteekin henkilökunnalta voi milloin tahansa pyytää tietosuojaselosteen tai lisätietoja henkilötietojen käsittelystä.

Apteekkimme arvot

Apteekkimme arvot

 

EKOLOGISUUS JA VIHREÄT ARVOT
Suomen luonto on rikkaus, jota pitää vaalia ja arvostaa. Haluamme jättää sen puhtaana myös jälkipolville ihailtavaksi. Huomioimme ympäristön kaikessa tekemisessämme.

YHDESSÄ
Toimimme yhdessä toinen toistamme auttaen.

MEILTÄ SINULLE
Tarjoamme jokaiselle asiakkaallemme yksilöllisen, luottamuksellisen, henkilökohtaisen ja ainutlaatuisen asiakaspalvelukokemuksen. Pyrimme ylittämään odotuksesi!

HYVÄÄ OLOA JA MIELENVIRKEYTTÄ
Positiivinen asenne, liikunnallisuus, arjessa jaksaminen ja arjessa tukeminen.

STEP BY STEP
Apteekki lähelläsi, jatkuvasti kehittyen. Elämäsi eri vaiheissa mukana.